Nemocnice uprostřed města

Městská část Praha 1 má nové vedení. To s sebou přineslo i změnu přístupu k Nemocnici Na Františku (NNF). Považuje ji totiž za rodinné stříbro a podle toho se o ní chce starat.

Ve stručnosti jen připomenu, že dnes již bývalé vedení Prahy 1 v čele se starostou Pavlem Čižinským se chtělo nemocnice zbavit a zdarma ji převést na hlavní město, což by vzhledem k tomu, že byly v minulosti z peněz občanů Prahy 1 do zařízení investovány více než 2 miliardy korun, byla skutečná nehoráznost. Naštěstí se tato podivná transakce, díky neschopnosti magistrátní radní Johnové, nepovedla dokončit.

Johnová prosazovala zřízení tzv. Metropolitní nemocnice. Do médií říkala vzletná slova o tom, že se Nemocnice Na Františku stane páteří pražského zdravotnictví (což je vzhledem k počtu lůžek i dalším okolnostem naprostý nesmysl). Kromě těchto slov ale zvládla představit jen naprosto vágní plány. Za rok nebyla schopna předložit strategický plán rozvoje nemocnice. Podle harmonogramu slíbila, že do října minulého roku udělá zásadní opatření, aby nemocnice mohla přejít do rukou hlavního města, ale nezvládla ani zařídit revokaci usnesení Rady hlavního města, ani předložit důvodové zprávy, analýzy atd. Nebyla navíc schopna přesvědčit Prahu 1 (kromě svých spojenců), že tato transakce je správná. Já jsem přesvědčena, že nebyla. A jsem proto šťastná, že se neuskutečnila.

Jen na dokreslení toho, jak zásadní dokáže být rozdíl mezi slovy a realitou. Radní Johnová a bývalé vedení Prahy 1 se chlubili občanům, že zařídili smlouvu s VZP. Tuto čtyřletou smlouvu ale vyjednal management NNF. Zárukou byla odbornost lékařů a organizační budoucnost NNF. Důkazem je, že smlouvu má příspěvková organizace NNF MČ Praha 1 a nikoliv metropolitní nemocnice.

Více »