Nemocnice uprostřed města

Městská část Praha 1 má nové vedení. To s sebou přineslo i změnu přístupu k Nemocnici Na Františku (NNF). Považuje ji totiž za rodinné stříbro a podle toho se o ní chce starat.

Ve stručnosti jen připomenu, že dnes již bývalé vedení Prahy 1 v čele se starostou Pavlem Čižinským se chtělo nemocnice zbavit a zdarma ji převést na hlavní město, což by vzhledem k tomu, že byly v minulosti z peněz občanů Prahy 1 do zařízení investovány více než 2 miliardy korun, byla skutečná nehoráznost. Naštěstí se tato podivná transakce, díky neschopnosti magistrátní radní Johnové, nepovedla dokončit.

Johnová prosazovala zřízení tzv. Metropolitní nemocnice. Do médií říkala vzletná slova o tom, že se Nemocnice Na Františku stane páteří pražského zdravotnictví (což je vzhledem k počtu lůžek i dalším okolnostem naprostý nesmysl). Kromě těchto slov ale zvládla představit jen naprosto vágní plány. Za rok nebyla schopna předložit strategický plán rozvoje nemocnice. Podle harmonogramu slíbila, že do října minulého roku udělá zásadní opatření, aby nemocnice mohla přejít do rukou hlavního města, ale nezvládla ani zařídit revokaci usnesení Rady hlavního města, ani předložit důvodové zprávy, analýzy atd. Nebyla navíc schopna přesvědčit Prahu 1 (kromě svých spojenců), že tato transakce je správná. Já jsem přesvědčena, že nebyla. A jsem proto šťastná, že se neuskutečnila.

Jen na dokreslení toho, jak zásadní dokáže být rozdíl mezi slovy a realitou. Radní Johnová a bývalé vedení Prahy 1 se chlubili občanům, že zařídili smlouvu s VZP. Tuto čtyřletou smlouvu ale vyjednal management NNF. Zárukou byla odbornost lékařů a organizační budoucnost NNF. Důkazem je, že smlouvu má příspěvková organizace NNF MČ Praha 1 a nikoliv metropolitní nemocnice.

Toliko minulost a nyní k budoucnosti. Hned na prvním zasedání zastupitelstva Prahy po změně koalice bylo rozhodnuto, že si Praha 1 NNF chce nechat ve správě a svěřeném majetku. Ctíme plán magistrátu vytvořit metropolitní zdravotní síť, i to, že NNF bude její součástí. Ale ve správě Prahy 1.

Nyní je nutné vstoupit v jednání s hlavním městem v duchu dříve uzavřeného memoranda s tím, že NNF poskytuje služby občanům Prahy 1, vedle toho zejména občanům Prahy 7, dále tam vozí úrazy záchranka a nemocnice rovněž poskytuje zdravotní péči pro občany bez domova a turisty. Proto je logické a správné, aby na chod nemocnice přispívalo hlavní město. Zároveň je třeba začít jednat o tom, aby v budoucnu přispívala rovněž Praha 7, jejíž občané nemocnici intenzivně využívají.

NNF už prokázala, že může být samostatná a výdělečná. Vedou ji skuteční profesionálové, lékaři mají vysokou kvalitu stejně jako zdravotnický personál. Ještě je třeba doplnit skladbu oborů či některé obory posílit, například rehabilitaci, neurologii, lůžka dlouhodobě nemocných, ARO a další významné  obory. Zároveň má však nemocnice našlápnuto. Za zmínku rozhodně stojí například chirurgická řešení rakoviny prsu ve spolupráci s FN Karlovo náměstí. Přeji Nemocnici Na Františku dobrou budoucnost a budu vždy dělat vše, aby Praha 1 byla jejím dobrým správcem.