Životopis

JUDr. Jaroslava Janderová narozena: 14.6.1950 v Praze vdaná, 2 děti Absolventka: Gymnazium Praha 9 (dříve SVVŠ) Vyšší odborná škola sociálně právní (úroveň bakalářského studia) Právnická Fakulta UK Praha Rigorozní zkouška JUDr. 1985 Postgraduální studium PF UK Praha Průběžně semináře týkající se novelizací zákonů O.Z, Obch.zák, Autorský zák.NOZ

Advokátská zkouška 1994- specializace autorské,obchodní a občanské právo

Praxe – zaměstnání: do roku 1989 – s ohledem na kádrový profil , nevyhovující totalitnímu komunistickému režimu jsem pracovala pouze v oblasti autorského práva – spolupráce s Českým svazem výtvarných umělců-produkční výstavních expozic a rekonstrukce hradů a zámků, spolupráce s Komisemi při ČFVU např. komise pro spolupráci výtvarníka s architektem od roku 1989 praxe v oboru právník podnikatel v oblasti kultury, cestovním ruchu od roku 1992 mj spolumajitelka jazz bluesového klubu Jazz Ungelt s.r.o.patřící do TOP 10 v ČR

Zájmová a mimoprofesní specializace: – celoživotní zájem a studium historického období II. III.odboje ,založené nejen na negativních rodinných zkušenostech s totalitními režimy, – odborná právní a manažerská pomoc při aplikaci zákona 255/46 Sb – II. odboj – právní pomoc účastníkům III. odboje při zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem-majetková i nemajetková újma – průběžné celoroční kulturně-edukativní akce pro žáky 2.stuupně ZŠ, studenty středních škol a širokou veřejnost, přesahující i oblast Prahy – místopředsedkyně občanského sdružení (dle NOZ spolek) Publicum commodum, zaměřený především na zmíněnou kulturně edukativní činnost , týkající se historického období II. – III. odboje(1938-1989),dlouhodobá spolupráce s historiky, zabývajícími se předmětným obdobím, – hlavní koordinátorka všech akcí týkajících se II. a III. Odboje – člen ČSBS

Veřejná činnost Zastupitelka Hlavního města Prahy, předsedkyně Kontrolního výboru. Místopředsedkyně Regionálního sdružení ODS Praha. Předsedkyně Oblastního sdružení ODS Praha 1 a předsedkyně Kulturní komise MČ Praha 1. Místopředsedkyně Správní rady Nemocnice na Františku – MČ Praha 1. Členka Výboru pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informatiku ZHM. Členka Komise pro legislativu Rady hlavního města Prahy

Další zájmy: historie, hudba-vážná, jazz-blues, sport – sjezdové lyžování, horská turistika, výtvarné umění