Politika

 

V politice působím proto, že mi není lhostejné budoucí směřování naší země ani Prahy a její první městské části, kde žiju. Jsem přesvědčena, že je naší povinností vůči dalším generacím, udělat vše pro zachování demokracie a svobody. V nedávné historii si naše země prošla dvěma hrůznými totalitními režimy, které za sebou zanechaly tisíce obětí a poznamenaly charakter našeho národa na mnoho let dopředu. Nechci dopustit, aby se něco podobného mohlo opakovat.

Jsem členkou Občanské demokratické strany. Je to jediná politická strana, s jejímiž idejemi a hodnotami se mohu ztotožnit. Léta se zabývám totalitním obdobím let 1938 – 1989, znám utrpení těch, které semlely dvě totality, fašistická a komunistická. Znám se z přímého kontaktu s lidmi, kteří prošli koncentračními tábory i komunistickým vězením, ale neslevili ze svých demokratických zásad. ODS je pro mě jediná politická strana, která je zárukou neopuštění konzervativních hodnot a demokracie. Nikdy jsem nebyla členkou jiné politické strany, politický turismus je pro mě nepřijatelný. A to, že se nám zrovna nedaří, jak bychom chtěli, mě zavazuje pomoci, abychom se vrátili zpět tam, kam patříme. Na pozici lídra pravice.

V současné době jsem předsedkyní Oblastního sdružení ODS Praha 1 a nedávno jsem byla zvolena místopředsedkyní pražské ODS, kde mám na starosti zejména legislativu. Jsem zastupitelkou Hlavního města Prahy, kde jsem byla zvolena předsedkyní Kontrolního výboru, což je nejdůležitější opoziční pozice v hlavním městě Praze. Jako místopředsedkyně pražského regionu s gescí především pro kulturu a legislativu jsem členkou výboru pro legislativu ZHMP, členkou výborou pro kulturu, cestovní ruch, zahraniční vztahy a památkovou  péči ZHMP. Působím i v komisi  Rady HMP  pro cestovní ruch. Na mateřské Městské části Praha 1 pracuji jako předsedkyně komise kultury a  místopředsedkyně Správní rady Nemocnice na Františku. Ve všech těchto aktivitách vystupuji jako obhájce programu ODS.